Ez a kecses, gyönyörű tollazatú madár dísze a kertnek, baromfiudvarnak. Erős, rikácsoló hangjával azonban könnyen elijeszti a ház vendégeit. De miért rikácsol a gyöngytyúk?

 

A vadlovak, akárcsak háziasított rokonaik, nagyon barátságos és társaságkedvelő állatok. Az egyedüllétet egyáltalán nem kedvelik, csapatban érzik jól magukat. a vad szó csak annyiban illik rájuk, hogy nem az ember közelében, hanem vadon élnek.

 

Az újévi üdvözletek, köszöntők lapján gyakran ott kunkorítja farkát egy malac. Merthogy a malac szerencsét hoz, ami jól jön majd az új évben. Na de a vaddisznó? Az viszont épphogy a kártételeiről híresült el az utóbbi időben.

 

Ez a kedves, apró kis állat sokféle erdőben, tölgyesben, bükkösben, Sőt ártéri ligeterdőben, Füzesekben, gyümölcsösökben És nagyobb parkokban is előfordul, mégis ritkán láthatjuk. nagyon rejtőzködő életet él.

 

Ezek a barátságos állatok nálunk, Európában a magas hegyek legfelső régióiban, a havasi legelőkön élnek. Ott, ahol már fák sem nőnek, folyvást fúj a szél, és télen rengeteg a hó. Őseik pedig még a füves sztyeppék lakói voltak.

 

Nagy csapatokban vonulnak felettünk ősszel a darvak. A telelőhelyeikre tartanak Afrikába vagy Ázsia déli részeire. Vonulásukat hangos kiáltozással, krúgatással kísérik. De miért kiáltoznak ilyen hangosan a darvak?

 

A teve nem panaszkodik a nagy hőség és a szárazság miatt. A sivatagban, ahol pedig szokásosan naphosszat kutyagol. Nem is pusztul el az extrém körülmények között, hanem alkalmazkodik hozzájuk.

 

Üvegszerűen áttetsző szárnyak, hosszú, vékony potroh − azt gondolnánk, végtelenül törékeny rovarok a szép szitakötők. Pedig kivétel nélkül falánk ragadozó valamennyi.

 

Hangos az élet tavasszal a tavak, mocsarak, lassú folyású vizek mellett. A vízimadarak párt keresnek, udvarolnak egymásnak, a hímek énekszóval csábítgatják a tojókat. A mindenféle trillából kihallatszik egy mély, búgó hang, a bölömbikáé.

 

Egyáltalán nem buták a birkák, nagyon is intelligens, okos állatok. azt is megfigyelték már a szakemberek, hogy jó az emlékezőtehetségük. Hát akkor miért hasonlítjuk mégis a buta embert a birkához? miért mondjuk rá, hogy bamba, mint a birka, bámul mint a birka? Milyen állatok a birkák?