Egy tiszta éjszakán az égboltra tekintve csillagok ezreiben gyönyörködhetünk. De gondolkodtál már azon, hogy valójában miféle égitestek is ezek? És úgy általában mi van ott fent, mi van kint, a világűrben? Milyen képződmények alkotják, mióta létezik, mekkora a mérete, lehet-e élet a Földön kívül? Megannyi megválaszolásra váró kérdés!

 

A mi naprendszerünk középpontjában a Nap van. A Tejútrendszer nevű galaxisban helyezkedik el, amiben még sok milliárd, a Naphoz hasonló csillag található. A méretek megértéséhez képzeld el, hogy a világ összes óceánjának a vize a Tejút, és ebben a mi Naprendszerünk mindössze egyetlen apró csepp víz.

 

Űrutazásunk során ezúttal a Naprendszer két belső bolygóját, a Merkúrt és a Vénuszt látogatjuk meg. Kedvező időjárási viszonyok mellett mindkét égitest akár szabad szemmel is könnyen megfigyelhető az égbolton, de a modern tudomány segítségével mi most egészen közel merészkedünk a két nem éppen barátságos golyóbishoz.

 

Saját bolygónkra, a Földre leginkább úgy szoktunk tekinteni, mint az állandóság jelképére. Számunkra ez egy biztos pont, egy biztonságos „kikötő”. De a világűrből szemlélve a Föld is csak egy bolygó a Naprendszerben, egy a Nap körül szédítő sebességgel száguldó, óriási űrjármű. Ráadásul ez a hatalmas labda nemcsak a Nap körül kering, hanem még forog is a saját tengelye körül iszonyú gyorsan.

 

Sorozatunkban ezúttal a Naprendszer két óriásával, a Jupiterrel és a Szaturnusszal ismerkedünk meg közelebbről. A Naptól való távolság sorrendjében ötödik és hatodik bolygó jelentősen különbözik az eddig megismert négy bolygótól. Méretük, viselkedésük és összetételük is egészen eltér azokétól.

 

Az Uránusz és a Neptunusz a Naprendsze két külső gázóriása. Ez a két bolygó már olyan távol van a Földtől, hogy az ókor csillagászai még nem is ismerhették őket, csak a modern csillagászat eszközeivel váltak észrevehetővé és megfigyelhetővé. Eddig egyetlen, ember által épített űreszköz, a Voyager-2 űrszonda jutott a közelükbe. A légkör összetételét, a gyűrűrendszereiket és a holdjaikat vizsgálta.

 

A bolygók bemutatása után következzen sorozatunkban a Naprendszer égitesteinek egy másik csoportja, az öt törpebolygó. Hallottál már róluk? Bizony, ilyenek is vannak. Az eddig megismert nyolc bolygótól leginkább valóban csak a méretükben különböznek, hiszen ezek is keringenek a Nap körül, közel gömb formájúak, sőt némelyiknek még saját holdjai is vannak. Egy kivételével azonban félelmetes távolságban vannak a Földtől, így sajnos elég keveset tudunk róluk.

 

A világűrbe vágyódás egyidős a csillagászattal. Ahogyan az ókor talán legnagyobb gondolkodója, Szókratész is megfogalmazta: „Az ember csak úgy értheti meg azt a világot, amelyben él, ha felemelkedik a földről a légkörön túlra.”

 

Miután az ember eljutott a Holdra, máris új terveket szőtt. A következő célpont a Mars volt. Ám hamarosan be kellett látni, hogy a rendelkezésre álló űreszközökkel a Marsra szállás egyszerűen lehetetlen. Az űrkutatási szakemberek ezért egészen más célokat fogalmaztak meg. S elkezdődött a Föld körül keringő űrállomások építésének időszaka.

 

A Nemzetközi Űrállomás a valaha készített legnagyobb és legdrágább űreszköz. 16 ország összefogásával épült és tulajdonképpen épül még ma is. 360 km-es magasságban kering a Föld körül. A közel 500 tonnás monstrum 92 percenként kerüli meg a bolygónkat. Akkora, hogy az éles szemű megfigyelő egy tiszta éjszakán akár szabad szemmel is megpillanthatja, amint elsuhan az égbolton.