A Gömörhorkai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

 

Gömörhorkai Magyar Tanítási Nyelvű Alapikolába a 2012/2013-as tanévben 26 tanuló jár. Az elsősök a harmadikosokkal, a másodikosok a negyedikesekkel tanulnak együtt. Családias a légkör nálunk, figyelünk egymásra, és az elsősöket is mindig segítjük a beilleszkedésben.

Stampay János Alapiskola Köbölkút

 

A köbölkúti Stampay János Alapiskola tanulóinak, pedagógusainak, a diákok szüleinek, nagyszüleinek és ismerőseinek munkáiból karácsonyi vásárt rendeztünk 2012. december 14-én a falunk közepén. Igazi ünnepi hangulattal, forró teával, forralt borral, karácsonyi zenével és egy kis betlehemes megnyitóval vártuk az érdeklődőket.

A Hidaskürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

 

A mi falunk a Galántai járásban található. Több mint kétszáz éve van benne iskola. A mai Hidaskürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola épülete kellemes környezetben fenyők, nyírfák közt áll. A tanítást modern eszközök segítik. Van interaktív táblánk, sokat használjuk a számítógépet. A tehetséges tanulók képességfejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt. A lemaradók különórákon igyekezhetnek behozni a lemaradást. Szinte minden gyerek jár valamilyen szakkörre.

Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

 

Városunk Dél-Szlovákia legkeletibb csücskében, a Bodrog és a Latorca folyók által közrezárt Bodrogközben található. A Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 1950-ben alakult, 2002-től jogalanyi intézményként működik, fenntartója Királyhelmec Város Önkormányzata. Oktató-nevelő intézményként arra törekszünk, hogy a környék iskolái között kivívott előkelő helyünket, hírnevünket öregbítsük és tudásunkat továbbadjuk a régióban.

Buzitai Alapiskola

 

A mi falunk, Buzita határ menti kis település Kassától 25 kilométerre, a Kanyapta völgyében. A Buzitai Alapiskola tavaly ünnepelte hatvanadik születésnapját.

Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola

 

A dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola diákjai 2012. május 11-én anyák napi műsorral kedveskedtek az édesanyáknak és a nagymamáknak.

Bakai Általános Iskola

 

A Bakai Alapiskolában minden évben egy-egy napon a szépirodalomé, az olvasásé és az olvasás élményéé a főszerep. Mindig valamilyen jeles alkalomhoz, például a magyar kultúra vagy a költészet napjához kötik az eseményt. Néhány hónapja Jankó Zoltán íróra emlékeztek, aki 140 évvel ezelőtt született a faluban. Róla nevezték el az irodalmi rendezvényt is, amelyet 2012. április 11-én, a Költészet napján tartanak meg. Ez már a harmadik Jankó Zoltán irodalmi és kulturális nap lesz az iskolában.

Dernői Alapiskola

 

Egy kőhajításnyira Krasznahorka büszke várától van a Csermosnya völgye és benne Dernő. Egykor vasércet bányásztak itt. A bányáknak azonban ma már csak kis bejáratai látszanak a falu fölötti erdőben, és Dernő közepén is elhagyott épületként áll az egykori vasgyár utolsó megmaradt műhelye. A Dernői Magyar Tannyelvű Alapiskola épülete a Haraszt hegyoldal alatt találhatő és az 1960-as években épült. Jelenleg 164 tanulója van, akik Krasznahorkaváraljáról, Barkáról, Lucskáról és Dernőről járnak ide.

Felszőszeli Széchenyi István Alapiskola

 

A Széchenyi István Alapiskolában, Felsőszeliben 2011 ősze tele volt különféle rendezvénnyel. Nagy esemény volt a Széchenyi-napok, amelyet immár hagyományosan minden októberben megrendezünk. Az idei azért is volt kiemelkedő, programjaiban rendkívül gazdag és sokrétű, mert  Széchenyi István születésének 220., iskolánk névfelvételének pedig 10. évfordulója jegyében zajlott.

Ragyolci Alapiskola és Óvoda

 

A mi iskolánk, a Ragyolci Alapiskola és Óvoda 2011-ben ünnepelte épülete elkészülésének 50. évfordulóját. Színes műsorral, méltón emlékeztünk meg erről az eseményről. De nemcsak a múltból, a jelenből is van miről beszámolnunk. Szeretünk sportolni, színházba járni, verset mondani, együtt szórakozni. Lehetőleg mindent megünneplünk, és olyankor mindig nagyon jól érezzük magunkat.