kab40

 

A tavaszi szél

Az erdőben áll egy bokor. Tavasszal bolyhos kis barkák nőnek rajta. Jött egyszer egy bolondos szellő, körbekerülte a bokrot, megcsiklandozta a barkákat, azok meg nevettek, kacagtak. Akkor a szellő gondolt egyet, és a hátára kapta a legkerekebbet.

Megperdítette, megforgatta, és amikor földre rakta, a bolyhos barkából kipattant két barkamanó. Két testvér, Pipi és Patyi, egy lány meg egy legény. A szél úrfi játékos kedvében megfujkálta őket, és már indult is, hogy máshol is szeleskedhessen egy jót. Ám akkor Pipi rákiáltott:

– Hékás, a többi barkával mi lesz?

 Mire Patyi is méltatlankodni kezdett:

– Barátok is kellenek!

– Szszszsz! – szisszent fel a szellő.

Aztán nagy ívben fordult egyet, kacskaringózott, bukfencezett, és még két barkát lecsiklandozott az ágról. Pörgette, forgatta, de többre már nem volt kedve, a magasban magukra hagyta őket. Pipi futott jobbra, Patyi szaladt balra, csak hogy a barátokat elkapja.

– Elkaplak! – tárta ki a karját Pipi.

– Puhára esel! – rikkantotta Patyi. – És hopp! – Cece Pipi kezébe zuttyant.

– Zsupsz! – Szilka Patyi nyakába pottyant.

A barkamanók megörültek egymásnak. Füttyentettek, nevettek, ugráltak. Ám akkor a magasból félénken leszólt valaki:

– Engem nem kap el senki?

 A barkák felnéztek, és látták ám, hogy egyvalaki még ott hintázik az ágon.

– Megfogunk! – kiáltották a lánykának. Ám Bobbával a komisz szellő csak szélvészkedett. Nem pörgette, nem forgatta, mint a többit, így ő a bolyhos bundából csak félig-meddig bújt ki.

– Beszorult a lábam, nem tudok ugrani! Félek is! – sopánkodott.

Pipi leoldotta a kötényét, a barkafiúk megfogták a négy sarkát, és Bobba alá tartották. Bobba lendült egyet… lendült kettőt… a harmadikra behunyta a szemét, felhúzta a lábát… és eleresztette az ágat.

– Jaaaj! – sikította. Perdült, forgott, bucskázott, mígnem – hopplá! – a köténykében landolt. Ott aztán kinyújtózott, a földre eresztette a lábát, és már táncolt is a barkákkal a selyemfűben. Bobbának egyedül a szoknyája maradt bolyhos, de azt egy cseppet sem bánta, olyan szépen pörgött a táncban.

 

kab41

 

A hinta

Pipi és Patyi az erdő mélyén, egy tölgyfa odvában talált otthont magának. Hamar kicsinosították. Pipi puha mohaszőnyeget terített a földre, Patyi kerek követ gurított asztalnak, lett gesztenye széknek. Kéregből elemózsiás polcot fabrikáltak, rá mogyorót, csipkebogyót, pitypangvirágot pakolásztak. Már a tűzhely is a helyén volt, az ágyikók is mindjárt készen. Még kincsesládájuk is lett, csigaházzal, egy pakli falevél kártyával, csillogó kövekkel, fenyőtűvel és cérnával. De Pipi csak nem volt elégedett.

– Nagy itt az üresség – állt meg az odú közepén –, kéne ide még valami.

– De mi? – kérdezte Patyi. Pipi nem szólt semmit, csak sarkon fordult, és már szaladt is ki az ajtón.

Hogy Patyi se maradjon le, futott vele. Bobbához siettek, aki a tisztáson éldegélt a virágok között, egy tágas üreg rejtekében. Amikor Pipi és Patyi megérkezett, a barkalány éppen virágkoszorút font a réten.

– Kötélért jöttünk! – mondta Pipi.

– Kettőért! – tette hozzá Patyi.

– Kötélért? – kérdezte Bobba, azzal felnyúlt a magasba.

Elkapott pár arra hajló árvalányhajat, hogy megerősítse, összesodorta őket, és így lett két kötele. Az egyiket Pipinek adta, a másikat Patyinak. Pipi és Patyi megörültek az árvalányhaj kötélnek. Siettek is tovább. Most Cecéhez mentek, a patak partjára. A barkafiú épp a fák gyökerein csúszdázott.

– Ülőkét keresünk! – kiáltott oda neki Pipi.

– Kényelmes ülőkét! – vágta rá Patyi.

Akkor Cece a patakpartra ugrott, és a vízből egy vastag botot halászott ki.

– Mit kezdjünk ezzel? – vakarta meg a fülét Patyi, de Pipi már tudta is! Iszkoltak Szilkához. Szilka a sombokornál volt, kis bicskájával furulyát faragott.

– Megfaragnád az ülőkénket? – kérte Szilkát Pipi.

– Ilyen rücskösen nyomná a fenekünket! – magyarázta Patyi.

Szilka megforgatta a kezében a vastag botot.

– Hogy lesz ebből ülőke? – kérdezte, mert sehogy sem értette.

Pipi csak mosolygott, és amíg Szilka leháncsolta, megfaragta, simára csiszolta a botot, addig ő töviről hegyire mindent elmondott. Aztán köszönetképpen meghajolt, kézen fogta Patyit, és már ott sem volt. Az odúba érve az ülőke két oldalára kötözte a köteleket, székre állt, és a kötélvégeket a mennyezetre erősítette. Ott lógott a hinta a szoba közepén, pont úgy, ahogy Pipi elképzelte. Patyi akkor felpattant rá, és hajtani kezdte. „Hinta, palinta, hintázik a Patyika” – harsogta nevetve. Estig lengedezett volna rajta, ha Pipi azt nem mondja:

– Tudok egy szebb éneket!

Így hát cseréltek.

 

Száll a hinta, de magasra száll,

Égbe lendül, soha meg nem áll,

Reggel én is felülök, jó magasra repülök,

Száll a hinta, de magasra száll!

 

 Monszport Vivien rajzai