kab58

 

Részlet a Színország lovagja című könyvből

Színország legnagyobb tavában, melyet kissé túlzóan Olajzöld-tengernek neveztek, volt egy lakatlan sziget. Azazhogy nem is volt igazán lakatlan, ugyanis ott éldegélt Vérvörös Lajos, az óriás. Mérhetetlenül gazdag óriás volt ez a Lajos. Aranytól tündöklő palotában lakott, kincseskamrájának polcai roskadoztak a sok gyémánttól. Éppen ezért élt a szigeten. Az emberek közt egyvégtében attól rettegett, hogy meglopják.

Mígnem egy napon befellegzett az idilli magánynak. Hajótörött vetődött partra a szigeten, akit Hajnalpírnak hívtak. Persze nyomban szemébe ötlött a csodás palota. Gyanúsnak találta ugyan a kapu méretét, de nem volt más választása. Éhség és szomjúság gyötörte, jártányi ereje is alig volt.

A kétségbeesett dörömbölésre Vérvörös Lajos ijedten lesett ki az ablakon. A látványtól akkorát dobbant a szíve, mintha ágyút sütöttek volna el a közelben. Ki ez? Mit akar? Netán a kincseimre pályázik? – szorult el a torka.

– Ki vagy, vakarcs? – bődült el fenyegetően.

Hajnalpír majdhogynem halálra rémült. Ekkora kobakot még életében nem látott. Nem is fej volt az a valami, ami lenézett rá az ablakból, talán inkább egy dühödt beszélő óriástök.

– Fáradt vagyok, és éhes… Engedj be, kérlek! – könyörgött alig hallhatóan.

Lajosnak jó füle volt.

– Még mit nem! Hogy aztán elemeld a kincseimet!

– Érdekelnek is engem a te kincseid… – suttogta Hajnalpír.

Lajosnak csikorogva-tekeregve beindult az agya: Miért félek ettől a porszemtől? A szigetről úgysem tud megszökni… Kikérdezem, nem készül-e ellenem valaki az országban.

 

kab57

 

Megetette, megitatta a hajótöröttet, aztán hagyta, hadd aludja ki magát. Majd kifaggatja, ha felébred. Gyötrelmes és hosszú volt a várakozás, de szerencsére másnap reggel véget ért. Kérdések özönét zúdította a csipáit törölgető fiúra:

– Láttál hajóhadat közeledni a sziget felé? Megindult a sereg? Rólam pusmog, engem irigyel mindenki? Örülnél, ha tiéd lehetne e mérhetetlen gazdagság?

Hajnalpír bágyadtan nézte az óriástök sebesen mozgó szájnyílását, és remélte, egyszer az majd bezárul. Csakhogy a remény hiúnak bizonyult. Minthogy nem akart éveket tölteni a szigeten, határozottan közbeszólt:

– Hé, te óriás! Kincseid elrablása az érdeklődés hiánya miatt elmarad. Ezt egyszer s mindenkorra jegyezd meg! Csupán egy célom van. Haza szeretnék jutni a szüleimhez, a barátaimhoz…

– Haza akarsz jutni? Te nem vagy tiszta, kisöreg! Minek neked anyucika meg apucika, amikor nálam kincsek közt élhetsz! Kell ennél nagyobb boldogság? – méltatlankodott Vérvörös Lajos.

– Szerinted ez a boldogság? – kérdezte a fiú szomorúan. Sajnálta a böhöm teremtményt.

És éldegéltek együtt hónapokig. Hajnalpír a megszabadító hajót várta, Lajos pedig azt, hogy a fiú felismerje végre, mi az igazi boldogság. Megmutatta neki minden kincsét, felfedte rejtekajtók féltve őrzött titkait, ám a kívánt hatást nem érte el. A gyerkőc egyvégtében a szeretteiről, az otthonáról regélt. Lajos kezdetben rá se hederített a hamis illúziók közt tévelygő emberpalánta nyavalygására, azonban ahogy telt az idő, fokozódó és egyre nehezebben palástolt érdeklődés gyúlt az agyában.

Egy napon, teljesen váratlanul, megbetegedett Lajos. Felszökött a láza, és ágynak esett. Hajnalpír gyógyteákat főzött neki, lepedőnyi borogatásokat rakott a homlokára.

– Miért nem hagyod, hogy elpusztuljak? Tiéd lehetne az összes kincsem… – motyogta erőtlenül az égimeszelő.

– Elhallgass, behemót! Azon legyél, hogy mihamarabb felgyógyulj! – mondta tettetett haraggal Hajnalpír.

– Jól van, na! Hallgatok… Mesélsz valamit?

A fiú bólintott. Mesélt az erdőről, a fákról, a virágokról, az állatokról, a manókról, a törpékről, az emberekről, az óriásokról, mindenről, ami csak eszébe jutott. Vérvörös Lajosból lassacskán kitakarodott az ismeretlen kór.

– Jótett helyébe jót várj! – dörögte büszkén. – Annyi aranyat kapsz tőlem, hogy el se bírod vinni!

Hajnalpír arca elborult.

– Szégyelld magad, Lajos! – mondta.

Az óriás sárgásfehér, megviselt bőre hirtelen vörös színben kezdett játszani. Nem volt dühös…

Nem sokkal később fehér vitorla tűnt fel a látóhatáron. Hajnalpír boldogan integetett, kiáltozott, hatalmas máglyát rakott. Vegyék már észre, itt ne hagyják! Szinte tombolt az örömtől, amikor a hajó orra végre a sziget felé fordult. Majd jöttek a búcsú kínkeserves percei. Lajos nem próbálta marasztalni barátját, már ismerte és értette a fiú lelkét. Hajnalpír elszoruló szívvel nézett a szemébe. Az igencsak furcsán csillogott…

Ifjú hősünk a hajó korlátjának dőlve merengett az óriással töltött napok, hetek, hónapok emlékén. A matrózok éppen felvonni készültek a vitorlát. És ekkor remegni kezdett a föld. Szabályosan ismétlődő dobbanásokról hozott hírt a levegő. A távolban feltűnt Vérvörös Lajos. Hangja zengett, akár a mennydörgés.

– Várj meg, Hajnalpír! Én is megyek!

 

Őszi Zoltán rajzai