Végles

 

A zólyomi erdőség szélén, ahol a Szalatna patak a Garam folyóba ömlik, ott emelkedik Végles vára. Királyi birtok volt sokáig, Nagy Lajosnak meg Mátyás királynak is kedvelt tartózkodási helye vadászatok idején.

A korlátkői vár

 

Korlátkő várát az első magyar királyok, az Árpád-háziak építették. Innen ellenőrizték a Kis-Kárpátok hegyvonulatán át Csehországba vezető utat. Az erősségnek az évszázadok alatt számos tulajdonosa volt.

Csábrág vára

 

Ez a vár a Korponai hegyek között meredezik egy dombon. Arról lett híres, hogy rablólovagok szerezték meg maguknak egy időben, és innen fosztogatták a környéket.

A selmeci Leányvár

 

Az aranyban, ezüstben egykor oly gazdag hegyek közt fekszik a város, Selmecbánya. Hosszú századokon át német bányászok lakták. A város szélén magasodik a Leányvár. Ennek a várnak a regéje is a gazdagságról szól.

Hricsó vára

 

Zsolna városától nem messzire, a Vág folyó mellett állt egykor Hricsó vára. A folyó itt akkora sebességgel rohan a hegyek között, hogy akár az embert is könnyedén elsodorja. A vár egy sziklaormon magasodott fölé. Az idő vasfoga az építményt mára annyira megrágta, hogy a környező sziklákhoz hasonlít inkább, semmint várra.

Zboró vára

 

Ez a vár a lengyel határ közelében, egy erdővel benőtt hegy tetején áll, Zboró falu mellett. Másként Makovica várának is mondják. A legenda szerint ugyanis egy Makó nevű vitéz építette.

Csejte

 

A Vág folyó völgyében, hegyek között, egy kopár magaslaton áll Csejte vára. Vagy hét évszázada emelkedik a táj fölé és figyeli a járó-kelő embereket. Fellegvárában palota, torony és kápolna is volt. Ezekből már nem sok látszik, az egykori erősség ma rom.

Vöröskő

 

A Kis-Kárpátok hegyvonulatának legjelentősebb vára Vöröskő. Egy patak feletti erdős magaslaton emelkedik. Ez a pompás vár egykor Magyarország nyugati határát védte, és csak néhány kilométerre van Pozsonytól, a koronázó várostól. Nevét a domb vörös színű kőzetéről kapta.

Árva vára

 

Árva vára az Árva folyó mély völgye fölé, egy kimagasló, kopár sziklára épült. A legszebb, legépebben megmaradt és a leglátogatottabb vár ma Szlovákiában. Hogy mikor és ki építette? Nem tudjuk.

Beckó vára

 

Beckó vára a Vág folyó felső szakaszán, egy kiugró sziklaszirtre épült. A legrégibb várak közé tartozik az országban. Egy legenda szerint a lengyel származású Stibor vajda építtette, mégpedig kedvenc udvari bolondjának, Beckónak. Innen a neve is, de az a másik neve is, hogy Bolondóc.